Szakterületeim

 

1.1 Ingatlanjg

     1. Polgári  jog

 

      adásvételi, ajándékozási, tartási, életjáradéki, bérleti szerződések és atipikus 

megállapodások szerkesztése, véleményezése

társasházi alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat és házirend 

szerkesztése

telekalakítás és ingatlan átminősítésének lebonyolítása

képviselet a földhivatal előtti eljárások során

Kereskedelmi és gazdasági jog

közreműködés, jogi tanácsadás kereskedelmi ügyletek lebonyolítás során 

szerződések, illetve azok tervezeteinek véleményezése, megszerkesztése

 (pl.: szállítási, vállalkozási, megbízási szerződések stb.)

képviselet gazdasági jellegű peres és nem peres eljárások során

 (pl.: követeléskezelés, csőd- és felszámolási eljárások stb.)

Egyéb polgári ügyek

 közreműködés, jogi tanácsadás örökléssel kapcsolatban

képviselet hagyatéki eljárás során

végrendelet, öröklési szerződés, halál esetére szóló ajándékozási szerződés 

szerkesztése

képviselet polgári jogi peres és nem peres eljárások során 

(pl.: kártérítési perek, fizetési meghagyásos eljárások stb.)

képviselet polgári jogi peres és nem peres eljárások során

 (pl.: kártérítési perek, fizetési meghagyásos eljárások stb.)

 

 

2. TÁRSASÁGI JOG

 

gazdasági társaságok alapítása, átalakítása és megszüntetése

cégek, üzletrészek vásárlása kapcsán felmerülő részvény és üzletrész 

adásvételi szerződések szerkesztése szerkesztése

jegyzőkönyvek és más jogi dokumentációk elkészítése

képviselet a cégbíróságok előtti eljárások során

 

 

3. CSALÁDI JOG

 

házassági vagyonjogi szerződések szerkesztése

képviselet házassági bontóperek során

képviselet gyermekelhelyezési perek során

képviselet tartási perek során

 

 

4. Kripto-valuta bűncselekmények

 

kripto-valuta ügyletekkel történő visszaélés, csalás hatékony sértetti jogi képviselete

 

5. KÖZIGAZGATÁSI JOG

 

tanácsadás és képviselet közigazgatási eljárások során

tanácsadás és képviselet idegenrendészeti ügyekkel kapcsolatban az alábbiak szerint

vízum-ügyintézés,

tartózkodási, illetve letelepedési engedéllyel kapcsolatos ügyintézés;

állampolgárság megszerzésével kapcsolatos ügyintézés;

menekültügyi ügyintézés;

munkavállalási engedéllyel kapcsolatos ügyintézés;

 

 

6. BÜNTETŐ- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOG

 

tanácsadás büntető- és szabálysértési eljárással kapcsolatos ügyekben

terhelti képviselet büntető- és szabálysértési eljárás során

sértetti képviselet büntető- és szabálysértési eljárás során

tanúként résztevő személyek képviselete büntető- és szabálysértési eljárás során